Strømstøtte

Strømstøtte

Strømstøtte (kompensasjonsordningen) for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.). Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget strømforbruk time for time med tilhørende støttesats for sitt prisområde.

Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time.

Fra 1. januar 2024 er terskelverdien 73 øre/kWh.

Kunden får støtte i de timene der elspotprisen i prisområdet er høyere enn 73 øre/kWh (terskelverdi). I disse timene får kunden støtte for 90 % av beløpet over 73 øre/kWh (kompensasjonsgrad). Det tas hensyn til merverdiavgift i de prisområdene hvor kundene betaler det. Da legges det til 25 % på støttesatsen.   

Støttesatsene for hvert prisområde vil publiseres på denne siden fremover.

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. 

 

Informasjon om strømstøtte i NO3 foregående måneder:

Her kan du se støttesatsene for desember 2022.

Her kan du se støttesatsene for september 2022.