Meld feil på gatelys

Meld feil på gatelys

Sunndal Energi drifter og vedlikeholder gatelyset på vegne av Sunndal kommune.

Melding om feil

Feil på kommunens gatelys meldes på epost: firmapost@sunndalenerginett.no.

Feil på enkeltmaster og i mindre områder vil bli rettet i fobindelse med periodiske vedlikeholdsrunder.

Omfattende feil vil bli raskt rettet, og meldes på SuNetts vakttelefon: 902 04 905.