SuNett

SuNett

SuNett har som netteier områdekonsesjon for å transportere strøm til alle forbrukere i Sunndal kommune. Transporten skjer via et nettverk av linjer, kabler og transformatorer. Nettvirksomheten er monopolbasert.

Vi har 5000 målepunkt tilknyttet vårt strømnett. Alle som er tilknyttet strømnettet i Sunndal kommune betaler nettleie til SuNett. Nettleien skal dekke kostnaden for transport av strøm fra kraftstasjon til forbruker. Vi er nøytrale i forhold til alle som ønsker å selge strøm i vårt nettområde. Det er på grunn av nøytralitetskrav at vi har egne internettsider for strømnettvirksomheten. 

SuNett er et datterselskap av Sunndal Energi Holding som er heleid av Sunndal kommune.

Les siste årsberetning og regnskap til Sunndal Energi Holding.