Installasjonsarbeid

Installasjonsarbeid

Melding om installasjonsarbeid

Vi ønsker elektroniske meldinger om installasjonsarbeid. Dette er kostnadsfritt for installatør.

Innlogging her:  ElWin InstallatørMelding - innlogging

Nye elinstallatører i SuNetts nettområde registreres ved å sende Elvirksomhets-ID på epost til: tilsyn@sunndalenergi.no.

Vi sender så en epost med brukernavn, passord og lenke for pålogging.

Overbelastningsvern for alle kundetyper

Viser til sikringsstørrelse i nettleietariffene for privatkunder og næringskunder.

Det tas forbehold om kapasitet i nettet.

Kart

Sunndal kommune

eller

Se eiendom