Velg strømleverandør

Velg strømleverandør

Alle strømnettselskaper i Norge er pålagt å levere strøm til nettkunder så lenge kunden ikke har inngått avtale med en strømleverandør. Dette kalles leveringsplikt.                   

Pris

Leveringsplikten er å betrakte som en midlertidig løsning, og kunden får en "ventetariffavtale" inntil ordinær strømleverandør er valgt. "Ventetariff" er vesentlig dyrere enn ordinær strømtariff, og kommer i tillegg til ordinær nettleie.

For perioden 01.12.2022 til 01.07.2023
• Strømpris første 6 uker: Spotpris + 5 øre/kWh (eks. moms) inkl. elsertifikat
• Strømpris etter 6 uker: Spotpris + 5 øre/kWh (eks. moms) inkl. elsertifikat

Etter 01.07.2023
• Strømpris første 6 uker: Spotpris + 5 øre/kWh (eks. moms) + elsertifikat
• Strømpris etter 6 uker: Spotpris + 8 øre/kWh (eks. moms) + elsertifikat

Velg strømleverandør

Ta kontakt med en strømleverandør så raskt som mulig for å inngå en ordinær strømleveringsavtale. Du finner oversikt over strømleverandører i Sunndal Energis nettområde på Forbrukerrådets strømprisportal www.strompris.no