Kan jeg bli plusskunde?

Dersom du ønsker å produsere strøm selv til eget forbruk, men i deler av året har et overskudd som kan mates inn på strømnettet, så kan du bli såkalt plusskunde. 

Typiske plusskunder vil være de som bor i boliger med solpanel på taket, eller de som eier fritidsboliger eller næringsbygg der det produseres strøm.

Hvilke regler gjelder for plusskunde?

Regelverket på dette området er i endring, men gjeldende regler er: Du må selv sørge for innkjøp av utstyr og benytte godkjent elektroinstallatør til å koble til anlegget og som sørger for melding til nettselskapet. Nettselskapet (SuNett) sørger for nødvendig måleutstyr som registrerer både strømforbruk og –produksjon.

Det inngås en Plusskundeavtale mellom produsent og nettselskap. Plusskunde avregnes etter nettoprinsipp, dvs for innmatet mengde til nettet, ikke brutto produksjon. Plusskunden vil motta et energiledd for sin innmating på nettet fordi produksjonen bidrar til å redusere tapene i nettet. Plusskunder slipper andre tariffledd på innmating. For uttak vil kunden betale samme nettleie som før kunden ble plusskunde, men energiuttaket vil reduseres, noe som igjen vil redusere nettleiekostandene. SuNett (nettselskapet) kjøper kraften til Nord Pools områdepris time for time.

Hvordan går jeg frem for å bli plusskunde?

Ta kontakt med oss i god tid.