Robust strømnett

Robust strømnett

Ved feil i strømnettet prøver vi så raskt som mulig å legge ut en driftsmelding. Noen ganger må vi også gjøre vedlikehold på strømnettet. Da varsler vi berørte kunder på forhånd via SMS. 

Hva gjør du når strømmen går?

Mange ganger er feilen oppstått i eget anlegg. Det lønner seg derfor først å sjekke i sikringsskapet om feilen er der. Du kan sjekke om en sikring eller jordfeilbryter har løst ut. Sikringen kan løse ut hvis du overbelaster anlegget ditt (har for mye elektrisk  utstyr i bruk samtidig), eller det er en feil i det elektriske anlegget ditt eller i et elektrisk apparat. Deretter kan du høre om naboene dine har strøm. Hvis det bare er du som er strømløs, er det stor sannsynlighet for at det ikke er feil i strømnettet vårt. Vi vil så langt det lar seg gjøre legge ut informasjon om feil vi kjenner under Driftsmeldinger. Omfattende feilsituasjoner vil også bli offentliggjort via Facebook. Du melder fra om feil eller farlige situasjoner som måtte oppstå på vår feilmeldingstelefon 902 04 905.

Svært langvarige avbrudd

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer.

Satsene for kompensasjon per målepunkt er:

  • for husholdninger: 500 kr ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på kr 40 per time
  • for fritidsboliger: 125 kr ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på kr 10 per time

En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Nettselskapet skal utbetale kompensasjon uten at du behøver å søke om dette. Kompensasjon skal utbetales sluttbruker innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet.

Sluttbruker som selv er skyld i at et avbrudd varer over 12 timer har ikke krav på kompensasjon.