Planlagte strømstanser

Planlagte strømstanser

Vi har nå i mai/juni startet planlagt revisjon og vedlikeholdsarbeid på høyspentnettet. Noe av dette arbeidet vil foregå om natten. De som blir berørt av strømstansene vil bli varslet på forhånd via SMS.