Utskifting gatelysarmatur

Utskifting gatelysarmatur

Arbeidet med utskifting av gatelysarmatur er startet.  Vi er ferdig i Skolevegen, Hagavegen og Hoelsand (hele området). I tillegg er Eidavegen på Ålvundeid ferdig. I dag, 31.03.20 begynner vi i Tredalsvegen. Vi vil oppdatere informasjon etter hvert.

På strekningen som det jobbes, kan det bli mørkt i perioden som arbeidet pågår.

Etter planen skal alle gatelysarmatur langs kommunale gater og veger i Sunndal byttes ut med energibesparende LED-belysning innen sommeren 2023.

Vi vil legge ut ny informasjon på vår hjemmeside og facebook når vi begynner å arbeide i andre områder enn de som er nevnt ovenfor.