Streik fra mandag 24.10.16

Streik fra mandag 24.10.16

Partene i Energiavtale l har dessverre ikke kommet til  enighet i tariffoppgjøret i energisektoren. Streiken startet 23. september 2016, og har blitt trappet opp med jevne mellomrom. Sunndal Energi er varslet om at 17 av 22 ansatte er tatt ut i streik fra mandag 24.10.16.

Vi ber om forståelse for at vi vil ha redusert service under streiken. Sentralbord vil ha begrenset kapasitet. Feil i nettet meldes på vanlig måte via vår vakttelefon: 902 04 905.

Dagens samfunnsstruktur er svært sårbar dersom strømmen forsvinner. Ved driftsforstyrrelser i nettet under streikeperioden vil vi gjøre vårt ytterste for å begrense virkningen av slike hendelser for våre kunder. Der det er fare for liv og helse, også dyrehelse, og ved utilbørlig skade for 3. person, vil det bli gitt dispensasjoner fra partene i konflikten, slik at leveransen av strøm kan gjenopptas.

For mer informasjon om streiken: KS bedrift